מילון מונחים

ש'

שמרים
- פטרייה חד תאית הגורמת לתסיסה האלכוהולית. השמרים נמצאים בכל מקום מסביבנו, וגם על קליפת הענב. בעבר התסיסה הייתה מתבצעת בעזרת השמרים הטבעיים, אולם כיום קיימים שמרים מתורבתים אשר נבחרו בקפידה מן הטבע, והם מותאמים לייצור יינות בסגנונות שונים.

שנת בצירVintage– השנה שבה נבצרו הענבים ששימשו לייצור יין. שנות בציר שונות יכולות להניב איכויות יין שונות בגלל הבדלי מזג האוויר בכל שנה, ולכן קיימות שנות בציר הנודעות במיוחד באיכות היין שלהן, אולם הדבר נכון בעיקר לאירופה, ופחות לארץ חמה כמו ישראל.

שפייהDecanting- תהליך בו מועבר יין ממיכל למיכל מבלי לשאוב את המשקעים המצטברים בתחתית המיכל. זוהי שיטת ההצללה הטובה ביותר ליין, אולם היא דורשת זמן רב.

שריג- כינוי לענף הירוק אשר פורץ מן הגפן באביב. בהמשך העונה הענף מתעצה, ואז מכנים אותו "זמורה".

created by armadil